Infrastructuur

Een standaard voorwaarde voor een goed functionerende kantoorautomatisering is een goed ingerichte ICT infrastructuur. Naast een oplopende productiviteit en gebruikerstevredenheid, stimuleert een hoogwaardige infrastructuur ook de groei van uw onderneming. IT Lions voorziet in complete computernetwerken, waarmee veilig en snel gewerkt kan worden. Onze netwerkbeheerproducten behelzen een breed aantal hoogkwalitatieve beheerstools, die uw netwerk maximaal laat presteren.

Routers, switches en firewalls

Belangrijke netwerkcomponenten zoals switches, routers en firewalls zijn noodzakelijk om apparatuur met elkaar te verbinden en te beveiligen. IT Lions voorziet in advisering en ondersteuning bij netwerkmigraties en upgrades, kwaliteitsonderzoek van het netwerk en onderhoudscontrole van de componenten.

VPN en Cloud Computing

Een Virtueel Privaat Netwerk (VPN) maakt het mogelijk voor medewerker om ook thuis of onderweg te kunnen werken. Een computer die zich buiten het bedrijfsnetwerk bevindt, kan dankzij deze oplossing alsnog verbinding maken met diverse bedrijfsbronnen, zoals bestanden en applicaties. Met Cloud Computing gaat het zelfs nog een stapje verder. Met deze optie verkrijgt u vanaf elke computer toegang tot uw eigen bureaublad, programma’s en bestanden. Deze oplossing stelt u in staat om vanaf elke plek te werken op de voor u vertrouwde wijze.

NEN 3140

IT Lions is NEN 3140 gecertificeerd. Dit is verplicht voor iedereen die werkzaamheden uitvoert in of rondom elektrotechnische laagspanningsinstallaties. U kunt erop vertrouwen dat wij op een verantwoorde wijze werken aan of met elektrische objecten in een laagspanningsgebied.

Netwerk

Onontbeerlijk is een betrouwbaar en veilig netwerk, dat de bedrijfsapplicaties en informatie-uitwisseling optimaal laat functioneren. Een wendbaar en flexibel netwerk via IT Lions stelt uw medewerkers in staat om maximaal te presteren. Wij bieden diverse uitbreidingsmogelijkheden, zodat uw netwerk voldoet aan een toenemende vraag van gebruikers en applicaties.